Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 144
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 318679
Home

รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน "ชนะเลิศ"

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ จ.ตาก

และได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ

10 กรกฎาคา 2561

 

 

 

พิธีไหว้ครู

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน "พิธีไหว้ครู"

เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู

14 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับนักเรียนเก่ง อปท.

เด็กชายอ่อง ฮินดู รับรางวัลในโครงการเด็กเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ กรุงเทพมหานคร

 

ประชุมวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาปี 2561

วันที่ 6 มกราคม 2561 ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมประชุม

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับคนเก่ง อปท.

ขอแสดงความชื่นชนและยินดีกับนักเรียนเก่ง อปท.

1. เด็กชายอ่อง  ฮฺนดู  ชนะเลิศ คนเก่ง อปท. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับคนเก่งโครงการเพชรลานนา

เด็กหญิงบุญวีร์ จันทร์มณี ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการเพชรล้านนา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

1  ตุลาคม  2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

รางวัลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมงานประกาศผลถ้วยรางวัล

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับคนเก่งเทศบาล 4

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 18  สิงหาคม 2560

 

การอบรม ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเชียงของ  

5 - 6 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

ฝูงบิน 416 มอบอุปกรณ์กีฬาและผ้าห่มให้กับนักเรียน

ฝูงบิน 416 เชียงราย นำโดย นาวาอากาศโท อุทัยวุฒิ เรือนสะอาด และคณะฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและผ้าห่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณทางฝูงบิน

31  กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์