Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 145
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 322702
Home

ยินดีกับรางวัลครูสอนดี ครูทัศนีย์ วงศ์สุภา

ขอแสดงความยินดีกับ ครูัทัศนีย์  วงศ์สุภา

ที่ได้รับรางวัลครูสอนดีจังหวัดเชียงราย ในโครงการ สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ "เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี" 

26  กรกฎาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด

ด้วยวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ได้กำหนดเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนไ้ด้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและได้ัจัดกิจกรรมเพื่่อส่งเสริมทักษะ การกล้าแสดงออกและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เีรียน

25 กรกฎาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะครูจาก สปป.ลาว ศึกษาดูงานโรงเรียน


คณะครูจากวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการของโรงเรียน

18 กรกฎาคม 2555

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ค่ายภูมินามสันป่าก่อไทยใหญ่ ปี 2

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมกับ ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่  และวัดสันป่าก่อไทยใหญ่ ได้ร่วมจัดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน "ค่ายภูมิปัญญาสันป่าก่อไทยใหญ่ ปี 2"

13  กรกฎาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมผู้นำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้จัดกิจกรรมอบรมผู้นำด้านทันตสุขภาพให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

18  กรกฎาคม  2555 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือฯ จากกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือฯ จากกรุงเทพมหานคร ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์งานวิชาการและงานโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล

กิจกรรมการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
"ถ่ายภาพสวยๆ ด้วยกล้องดิจิตอลของคุณครู"

9  พฤษภาคม  2555

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์