Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 146
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 329833
Home

กิจกรรมไหว้ครูประจำ ปี 2559

โรงเรียนเทศบาล 4 ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยมี ผอ.ประเสริฐ  มโนใจ เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้มอบวิชาความรู้แก่ศิษย์

9 มิถุนายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

หนูน้อยอนุบาล เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้โรงเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้รับส่งนักเรียน ฝึกปฏิบัติและสอนนักเรียนอนุบาล ให้ความรู้และทักษะการใช้รถบริการรับส่งเพื่อความปลอดภัยของเด็กระดับชั้นอนุบาล การฝึกให้เด็กเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ และการระวังอุบัติเหตุจากการโดยสารรถตู้
31 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมรักเชียงราย ร่วมโหวตให้เมืองเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมกันเทศบาลนครเชียงราย ทำกิจกรรมร่วมโหวตให้เมืองเชียงราย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายทุกท่าน ร่วมโหวตเมืองนี้ที่ฉันรัก ตามโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน โดยเทศบาลนครเชียงราย

31 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

กิจกรรมอบรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) วิทยากรโดย นางวรรญมาศ จันทรา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และ นายวรวุฒิ ตุ้ยดง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

21 มีนาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เพื่อพัฒนาการศึกษา

“การศึกษาเปลี่ยนชีวิต  การพัฒนาความคิดเปลี่ยนอนาคต” ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ วิทยากรโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ (ดร.จากกองขยะ) 

13 มีนาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จัดกิจกรรมว่าพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 

2 ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน "โครงการพัฒนาศัยกภาพคณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบา 4 สันป่าก่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔  สันป่าก่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล และ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จ. ขอนแก่น

วันที่ 7 - 11  พฤศจิกายน   2558 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตัวแทนแม่ดีเด่นแต่ละชั้นเรียนรับเกียรติคุณบัตรแม่ดีเด่นประจำปี

11 สิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะชีวิตของผู้เรียนด้านการป้องกันภัยทางน้ำ

คุณอมร  อายุปัน  ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกทักษะชีวิตผู้เรียนด้านการป้องกันภัยทางน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

2 กรกฎาคม  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ฝูงบิน 416 มอบอุปกรณ์กีฬา

นาวาอากาศเอกเกษม  ความคุ้นเคย และคณะฯ  ตัวแทนหน่วยงานทหารอากาศ จากฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

30  มิถุนายน  2558

 

กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่

นักเรียนร่วมกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่และกิจกรรมต้านยาเสพติด

26  มิถุนายน  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์