Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 146
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 329834
Home

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอนสั่ง ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้

11  มิถุนายน  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

สโมสรโรตารี่ มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน

ทางสโมสรโรตารี่บางนา และ โรตารี่ บึงกลุ่ม จากกรุงเทพมหานคร ได้ทำพิธีมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล และ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้รับมอบเครื่องกรองน้ำ ตลอดจนของบริจาคเพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น หนังสือเรียน ดิกชั่นนารี และกระบอกใส่น้ำ

7  มิถุนายน  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

โรงเรียนได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานโครงการกิจกรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่ พิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชมรมผู้ปกครอง และตัวแทนแม่ค้า ร้านค้าในโรงเรียน

24 พฤษภาคม  2558 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มเทศบาล

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแแทนไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค จ.แพร่ ดังนี้

ชนะเลิศโครงงานสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชนะเลิศโครงการสาระภาษาไทย

ชนะเลิศโครงงานสาระวิทยาศาสตร์

ชนะเลิศการประกวดร้อยมาลัย

ชนะเลิศการประกวดรำวงมาตรฐานลิศ

ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์

21  พฤษภาคม  2558 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

จากการเข้าร่วมโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา โรงเรียนได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานโครงการและกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

วันที่ 3 เมษายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเรียนเก่ง ระดับประเทศ

เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เทียนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 

27  มีนาคม  2558

 

 

เชิญร่วมงานและชมนิทรรศการโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

 

ยินดีกับนักเรียนเก่ง ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ญ.ภัควลัญชญ์  เทียนทอง ได้รับรางวัล เหรีญทองแดง การแข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนและควบคุม นางผานิตย์  จันทร์หล้า

22 ธันวาคม 2557

 

กิจกรรมโครงการอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน

ครูและนักเรียนในโครงการอ่านสร้างสุขออกพื้นที่สู่ชุมชนธารน้ำกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชน มีประชาชนในชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ได้ทั้งความรู้จากการอ่าน ได้ทดลองทำอาหารเมนูบำรุงสุขภาพจากการอ่านหนังสือ ได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรง

12 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมไทยถวายในหลวง

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

4 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อและให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

3 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์