Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 146
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 329837
Home

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน ด้านการจัดการศึกษา โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน

30 พฤศจิกายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

แสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครเชียงราย และครูผู้ฝึกสอน ที่ไปแข่งขันกีฬาระดับภาคที่ จ.เชียงใหม่  และเป็นกำลังใจในการซ้อมเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศที่ จ.กาญจนบุรีต่อไป

24  พฤศจิกายน  2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 3 / 2557

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2557 เพื่อประชุม ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557

 

6 พฤศจิกายน  2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาธรรมชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ไป "ศึกษาธรรมชาติทางทะเล" จ.ชลบุรี นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสุข สนุกสนานกันทุกคน

17 - 20 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประเมินโครงการ SBMLD

โรงเรียนรับการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Managent for Local Development : SBMLD) โดยมีคณะกรรมการนิเทศก์และติดตามการจัดการศึกษาท้องถิ่นจากจากกรมส่งเสริม ได้มานิเทศก์ ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)

8 สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557

8 สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

เด็กหญิงวันวิสาข์ จอมนงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6, และขอแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เนื่องในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

1 - 3 สิงหาคม  2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตัวแทนกองทัพอากาศ มอบโรงเรียนและวัด หลังจากการซ่อมแซมและฟื้นฟู อาคารสถานที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหว พร้อมด้วย กิจกรรมบริการของ "หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ" บริการตัดผม ทำฟัน  ตรวจสุขภาพ และมีการแสดงของวงดนตรีกองทัพอากาศเพื่อมอบความสุขความบันเทิงให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 

25 กรกฎาคม 2557  

อ่านเพิ่มเติม...

 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น รุ่นที่ 1

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น รุ่นที่ 1 โครงการ "อ่านสร้างสุข" ในโรงเรียนและสถานศึกษา ประจำปี 2556

25 กรกฎาคม 2557

 

ต้อนรับพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

ทางโรงเรียนต้อนรับ พลอากาศเอก ธงชัย  แฉล้มเขตร  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะ พร้อมด้วยตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมอาคารเรียนหลังประสบภัยแผ่นดินไหว

 

9 กรกฎาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย

เด็กหญิงวันวิสาข์ จอมนงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ครูผู้ฝึกสอน นางปฤญาฑร  ฝั้นพรม ซึ่งจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

3 กรกฎาคม 2557

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์