Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 143
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 309335
Home

กองทัพอาการศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนหลังประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว

กองทัพอากาศ โดย ฝูงบิน ๔๑๖ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ช่วยปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังจากประสบภัยแผ่นดินไหว

อ่านเพิ่มเติม...

 

การแข่งขันโครงงานระดับกลุ่มเทศบาล

การแข่งขันโครงงานระดับกลุ่มเทศบาล  

12 มีนาคม  2557 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับคนเก่งเทศบาล 4 สันป่าก่อ

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ 2 คนเก่ง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเปตองคู่หญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่ชลบุรีเกมส์  จ. ชลบุรี

29  มกราคม  2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประเมินโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา ปีที่ 2

คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาประเมินโครงการ “อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา” ปีที่ 2  โดยรายละเอียดของกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้นำเสนอ ผลการดำเนินงานโครงการที่มุ่งให้ความสำคัญกับการอ่าน ผลการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  ผลการที่เกิดจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างหลากหลาย เหมาะสม ส่งส่งผลให้เกิดการอ่านอย่างมีความสุข

6 ธันวาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2556

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันพ่อ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก ความกตัญญู รู้คุณพ่อ โดยมีตัวแทนพ่อดีเด่นในแต่ระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

4 ธันวาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านล้องอ้อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

นายประสาน ประทุมมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  นำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและและคณะครูโรงเรียนบ้านล้องอ้อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษและคณะครู

13 กันยายน  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมอบรม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทยของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพภาษาไทย วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยให้มีทักษะ การพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม

2 กันยายน 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

กิจกกรมรมค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยใหญ่ที่สืบทอดต่อกันมา เช่น การทำอาหารพื้นบ้านชาวไทยใหญ่ การแสดงฟ้อน นก-โต  ประวัติความเป็นมาของชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน =6,ชุมช==งงงงงช

30 สิงหาคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับความสำเร็จ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งเทศบาล 4 สั

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2556

ทางโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2556   เพื่อปรึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียน  แจ้งแนวทางดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านภาษาสู่อาเซียน โดยมี รอ.มานพ  วงค์เมือง เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

31  กรกฎาคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายกวันชัย จงสุทธานามณี ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ท่านวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556  และให้เกียรติมอบเหรียญนักเรียนดีเด่นและเกียรติบัตร พร้อมกับมอบทุนการศึกษา และ ทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

30  มิถุนายน  2556 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์