Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 9511
Content : 120
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 212566
Home

ท่านผู้อำนวยประเสริฐ มโนใจ รับโล่รางวัลประกวดกิจกรรมอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาและนักเรียนรับรางวัลยุวทูตนักอ่านดีเด่นระดับประเทศ

ผู้บริหารและคณะครูทีมงานจัดทำโครงการ "กิจกรรมอ่านสร้างสุข" รับรางวัลกิจกรรมอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาและ นักเรียนรับรางวัลยุวทูตดีเด่นระดับประเทศ

19 - 22 พฤษภาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก

ผู้บริหารและคณะครูและนักเรียน ได้เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 

23  พฤษภาคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะครูและนักเรียนไปวัดทำบุญวันมาฆบูชา

คณะครูและนักเรียนไปวัดทำบุญ ฟังเทศน์ในวันมาฆบูชา 

22  กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปายาง เทศบาลตำบลแม่สาย มาศึกษาดูงาน

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง  เทศบาลตำบลแม่สาย  จ.เชียงราย  มาศึกษาดูงานด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในระดับปฐมวัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ. 

18 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูแสนดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ประเสริฐ มโนใจ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และขอแสดงความยินดีกับ ครูดีเด่น และ ครูแสนดี 1. ครูวรวิทย์  วงค์สุภา  2. ครูเรณู  สิริบรรสพ  3.ครูผานิตย์  จันทร์หล้า 4.ครูน้ำฝน ชัยเลิศ  และ 5.ครูพิเชษฐ์  คำสุขใส

16  มกราคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับนักเรียนเก่ง วิทยาศาสตร์และศิลปะ เทศบาล 4

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง เทศบาล 4 สันป่าก่อ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ และรองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ

 

14 ธันวาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมกรรมการสถานศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555  วันที่ 11  พฤศจิกายน  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเืสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555

ทางโรงเรียนได้กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ประจำปีการศึกษา 2555  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม และเป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟ และคณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้มาเยี่ยมค่ายในครั้งนี้อย่างน่าประทับใจ

20 - 21 ธันวาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ร่วมกับ กองสาธารรสุขเทศบาลนครเชียงรายศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานของโรงเรียน

คุณสุพิทย์พร  บุนนาค  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่่สีเขียว สำนักงานสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 19  ธันวาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชมรมครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมงานไว้อาลัย

คณะตัวแทนชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมวางหรีด ไว้อาลัยมารดา นางสังวาลย์ บุคลากรในโรงเรียนฯ และร่วมงานฌาปนกิจศพ ของผู้ปกครองนักเรียน

 

28 พฤศจิกายน  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประเมินโครงการอ่านสร้างสุข โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การประเมิินโครงการอ่านสร้างสุข โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

20 พฤศจิกายน 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์