Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 144
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 318680
Home

นายกวันชัย จงสุทธานามณี ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ท่านวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556  และให้เกียรติมอบเหรียญนักเรียนดีเด่นและเกียรติบัตร พร้อมกับมอบทุนการศึกษา และ ทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

30  มิถุนายน  2556 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอบคุณกองช่างที่ช่วยอนุเคราะห์ตรวจ เช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

 ขอขอบคุณทีมงานกองช่าง ที่ช่วยอนุเคราะห์รถยกและทีมช่าง ตรวจ เช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

26  มิถุนายน  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับความสำเร็จ รางวัล 2 เหรียญทองโครงงานระดับภาค

จากการแข่งขันทักษะทางวิชการระดับภาคเหนือ โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 โครงการศิลปะ และ เหรียญทองอันดับ 8 การร้อยมาลัย ณ เทศบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย

ุ6 มิถุนายน  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ศึกษาดูงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 6 ศึกษาดูงาน“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2556 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ท่านผู้อำนวยประเสริฐ มโนใจ รับโล่รางวัลประกวดกิจกรรมอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาและนักเรียนรับรางวัลยุวทูตนักอ่านดีเด่นระดับประเทศ

ผู้บริหารและคณะครูทีมงานจัดทำโครงการ "กิจกรรมอ่านสร้างสุข" รับรางวัลกิจกรรมอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาและ นักเรียนรับรางวัลยุวทูตดีเด่นระดับประเทศ

19 - 22 พฤษภาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก

ผู้บริหารและคณะครูและนักเรียน ได้เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 

23  พฤษภาคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะครูและนักเรียนไปวัดทำบุญวันมาฆบูชา

คณะครูและนักเรียนไปวัดทำบุญ ฟังเทศน์ในวันมาฆบูชา 

22  กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปายาง เทศบาลตำบลแม่สาย มาศึกษาดูงาน

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง  เทศบาลตำบลแม่สาย  จ.เชียงราย  มาศึกษาดูงานด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในระดับปฐมวัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ. 

18 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูแสนดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ประเสริฐ มโนใจ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และขอแสดงความยินดีกับ ครูดีเด่น และ ครูแสนดี 1. ครูวรวิทย์  วงค์สุภา  2. ครูเรณู  สิริบรรสพ  3.ครูผานิตย์  จันทร์หล้า 4.ครูน้ำฝน ชัยเลิศ  และ 5.ครูพิเชษฐ์  คำสุขใส

16  มกราคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับนักเรียนเก่ง วิทยาศาสตร์และศิลปะ เทศบาล 4

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง เทศบาล 4 สันป่าก่อ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ และรองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ

 

14 ธันวาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมกรรมการสถานศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555  วันที่ 11  พฤศจิกายน  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์