Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 10692
Content : 125
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 223532
Home

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมกรรมการสถานศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555  วันที่ 11  พฤศจิกายน  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเืสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555

ทางโรงเรียนได้กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ประจำปีการศึกษา 2555  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม และเป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟ และคณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้มาเยี่ยมค่ายในครั้งนี้อย่างน่าประทับใจ

20 - 21 ธันวาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ร่วมกับ กองสาธารรสุขเทศบาลนครเชียงรายศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานของโรงเรียน

คุณสุพิทย์พร  บุนนาค  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่่สีเขียว สำนักงานสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 19  ธันวาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชมรมครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมงานไว้อาลัย

คณะตัวแทนชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมวางหรีด ไว้อาลัยมารดา นางสังวาลย์ บุคลากรในโรงเรียนฯ และร่วมงานฌาปนกิจศพ ของผู้ปกครองนักเรียน

 

28 พฤศจิกายน  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประเมินโครงการอ่านสร้างสุข โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การประเมิินโครงการอ่านสร้างสุข โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

20 พฤศจิกายน 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมอบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายคนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนางานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีขั้นตอน  พร้อมกับฝึกให้คณะครูได้ทดลองการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

30  ตุลาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการประเสริฐ มโนใจ

คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมกันต้อนรับ ผอ.ประเสริฐ มโนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายมาศึกษาดูงานด้านวิชาการโรงรียน

คณะครูจากเทศบาลตำบลแม่สาย มาศึกาดูงานด้านวิชาการระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียน

 

23 ตุลาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

คนเก่งเทศบาล ๔


ขอแสดงคว่ามยินดีกับนักเรียนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อจากการแข่งขันคนเก่งระดับท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ"  
9 สิงหาคม 2555

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

       เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้

20 สิงหาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์