Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 144
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 318671
Home

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเืสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555

ทางโรงเรียนได้กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ประจำปีการศึกษา 2555  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม และเป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟ และคณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้มาเยี่ยมค่ายในครั้งนี้อย่างน่าประทับใจ

20 - 21 ธันวาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ร่วมกับ กองสาธารรสุขเทศบาลนครเชียงรายศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานของโรงเรียน

คุณสุพิทย์พร  บุนนาค  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่่สีเขียว สำนักงานสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 19  ธันวาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชมรมครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมงานไว้อาลัย

คณะตัวแทนชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมวางหรีด ไว้อาลัยมารดา นางสังวาลย์ บุคลากรในโรงเรียนฯ และร่วมงานฌาปนกิจศพ ของผู้ปกครองนักเรียน

 

28 พฤศจิกายน  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประเมินโครงการอ่านสร้างสุข โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การประเมิินโครงการอ่านสร้างสุข โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

20 พฤศจิกายน 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมอบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายคนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนางานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีขั้นตอน  พร้อมกับฝึกให้คณะครูได้ทดลองการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

30  ตุลาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการประเสริฐ มโนใจ

คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมกันต้อนรับ ผอ.ประเสริฐ มโนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายมาศึกษาดูงานด้านวิชาการโรงรียน

คณะครูจากเทศบาลตำบลแม่สาย มาศึกาดูงานด้านวิชาการระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียน

 

23 ตุลาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

คนเก่งเทศบาล ๔


ขอแสดงคว่ามยินดีกับนักเรียนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อจากการแข่งขันคนเก่งระดับท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ"  
9 สิงหาคม 2555

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

       เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้

20 สิงหาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับรางวัลครูสอนดี ครูทัศนีย์ วงศ์สุภา

ขอแสดงความยินดีกับ ครูัทัศนีย์  วงศ์สุภา

ที่ได้รับรางวัลครูสอนดีจังหวัดเชียงราย ในโครงการ สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ "เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี" 

26  กรกฎาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์