Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 149
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 341706
Home

คณะครูและนักเรียนไปวัดทำบุญวันมาฆบูชา

คณะครูและนักเรียนไปวัดทำบุญ ฟังเทศน์ในวันมาฆบูชา 

22  กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปายาง เทศบาลตำบลแม่สาย มาศึกษาดูงาน

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง  เทศบาลตำบลแม่สาย  จ.เชียงราย  มาศึกษาดูงานด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในระดับปฐมวัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ. 

18 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูแสนดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ประเสริฐ มโนใจ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และขอแสดงความยินดีกับ ครูดีเด่น และ ครูแสนดี 1. ครูวรวิทย์  วงค์สุภา  2. ครูเรณู  สิริบรรสพ  3.ครูผานิตย์  จันทร์หล้า 4.ครูน้ำฝน ชัยเลิศ  และ 5.ครูพิเชษฐ์  คำสุขใส

16  มกราคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับนักเรียนเก่ง วิทยาศาสตร์และศิลปะ เทศบาล 4

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง เทศบาล 4 สันป่าก่อ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ และรองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ

 

14 ธันวาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมกรรมการสถานศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555  วันที่ 11  พฤศจิกายน  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเืสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555

ทางโรงเรียนได้กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ประจำปีการศึกษา 2555  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม และเป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟ และคณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้มาเยี่ยมค่ายในครั้งนี้อย่างน่าประทับใจ

20 - 21 ธันวาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ร่วมกับ กองสาธารรสุขเทศบาลนครเชียงรายศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานของโรงเรียน

คุณสุพิทย์พร  บุนนาค  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่่สีเขียว สำนักงานสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 19  ธันวาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชมรมครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมงานไว้อาลัย

คณะตัวแทนชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมวางหรีด ไว้อาลัยมารดา นางสังวาลย์ บุคลากรในโรงเรียนฯ และร่วมงานฌาปนกิจศพ ของผู้ปกครองนักเรียน

 

28 พฤศจิกายน  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประเมินโครงการอ่านสร้างสุข โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การประเมิินโครงการอ่านสร้างสุข โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

20 พฤศจิกายน 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมอบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายคนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนางานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีขั้นตอน  พร้อมกับฝึกให้คณะครูได้ทดลองการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

30  ตุลาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการประเสริฐ มโนใจ

คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมกันต้อนรับ ผอ.ประเสริฐ มโนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์