Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 10692
Content : 125
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 223531
Home

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมิน ระดับชั้นอนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนทีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาปี 2561

วันที่ 6 มกราคม 2561 ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมประชุม

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับคนเก่ง อปท.

ขอแสดงความชื่นชนและยินดีกับนักเรียนเก่ง อปท.

1. เด็กชายอ่อง  ฮฺนดู  ชนะเลิศ คนเก่ง อปท. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับคนเก่งโครงการเพชรลานนา

เด็กหญิงบุญวีร์ จันทร์มณี ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการเพชรล้านนา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

1  ตุลาคม  2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

รางวัลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมงานประกาศผลถ้วยรางวัล

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับคนเก่งเทศบาล 4

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 18  สิงหาคม 2560

 

การอบรม ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเชียงของ  

5 - 6 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์